Verzekeringen

Onze vereniging (alle leden) is aangesloten bij VLAMO, in dit lidmaatschap is een verzekering inbegrepen.
Meer informatie, polissen, aangifteformulier op http://www.vlamo.be/verzekering
Een eventueel ongeval moet binnen de 24 uur aangegeven worden bij de algemeen coördinator, Van Dyck Nancy.
Jaarlijks zal elk lid een identificatieklever van zijn mutualiteit afgeven aan de algemene coördinator.


Wat moet je doen bij een (sport)ongeval tijdens de repetitie/training
of op de heen-en terugweg?

Vraag een ongeval aangifteformulier aan de leiding of stuur onmiddellijk een mail met de vraag voor een aangifteformulier en een beschrijving van het ongeval naar de algemene coördinator Van Dyck Nancy.

Laat dit formulier invullen door:
1. de leiding bij wie het ongeval voorviel
2. de dokter die je letsels van het sportongeval vast stelt

Als dit aangifteformulier ingevuld is, dan bezorg je het zo vlug mogelijk terug
(ten laatste 2 dagen na het ongeval) aan Van Dyck Nancy,
Clara Snellingsstraat 103, 2100 Deurne, 0485/987735.

Je betaalt alle rekeningen en bewaart alle betalingsbewijzen. Op het ziekenfonds en in de apotheker vermeld je steeds dat het om een (sport)ongeval gaat. Wanneer de blessure genezen is, stelt het ziekenfonds een afrekening met betaalde bedragen op waardoor de verzekeringsorganisatie weet welk bedrag zij nog moeten betalen. Je stuurt de afrekening voor vereffening naar de verzekeringsorganisatie. Deze zal U het nodige bedrag terug bezorgen.

Opgelet: Ongevallen veroorzaakt door misplaatst gedrag of het dragen van juwelen worden niet verzekerd. De heen en terugweg is de kortste weg van thuis naar ons lokaal of omgekeerd.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close