Statuten

Op datum van 24 november 2015 heeft onze vereniging de erkenning als vzw
(vereniging zonder winstoogmerk) bekomen.

De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kunnen onder Info / Documenten geconsulteerd worden.
Identificatienummer vzw: 15169268 / Ondernemingsnummer: 0643.575.697

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close