Ontstaan van de vereniging


Het prille begin


In 1876 hebben enkele jongeren de Jonge Socialisten opgericht met als doel zich met de hulp van oudere kameraden zoveel mogelijk te onderrichten in sociale wetenschappen en zich te bekwamen in het propagandistische werk. Zeer snel nam deze groep uitbreiding en konden de leden zich met toneel en zang bezighouden. Menig feest werd door hen gegeven en opgeluisterd in de stad en omliggende gemeenten en dorpjes.


Maar de jongeren werden ouder, traden in het huwelijk en de kring kwijnde langzaam weg. Zodoende werd er een oproep gedaan tot de jongeren en ouderen en in het bijzonder naar de goede vrienden (sigarenmakers) en de kring kreeg nieuw leven en ook een andere naam:

“ De Lasalle's Kring “ welke werd opgericht in 1879 en een van de eerste socialistische zangkoren van het land werd.


De partij echter, toen nog “ de Vlaamse en Belgische arbeiderspartij “ (ook Sectie genoemd), kreeg opdracht te verhuizen. Onder impuls van Alfons Engels, lid van de turnkring, gevestigd in het lokaal Patria in de Van Straelenstraat 4, werd besproken om de “ Sectie “ te laten verhuizen naar het lokaal Patria, en dat werd ook formeel besloten en deze verhuis werd uitgevoerd met stootwagens.


Eindelijk had de “ Sectie “ een eigen lokaal. Hier werd aan studie gedaan en werden feesten gegeven en al snel werd de samenwerkende maatschappij “ De Vrije Bakkers “, in navolging van deze van Gent, gesticht. Nu ging alles veel vlotter maar nog steeds konden ze hun optochten niet opluisteren met muziek welke de arbeiders beter op straat zou kunnen brengen om zo te manifesteren voor hun rechten. Een muziekkorps moesten zij hebben en dit was een droom die hen niet meer losliet.


Telesphore Maquet


Totdat in 1880 de Luikse metaalbewerker Telesphore Maquet in contact kwam met de machinist Henri De Laet. Tijdens hun vele gesprekken ervaarden ze hun beider passie tot het oprichten van een muziekkorps. Maquet vertelde dat hij muzikant was en maakte zich sterk dat hij een muziekkorps kon samenstellen als enkele mannen zich bereid zouden verklaren mee te helpen. Aan de Sectie en aan andere kringen werden liefhebbers gevraagd om zich in te schrijven.


Al snel kon men een vergadering bijeen roepen om geld bijeen te zoeken om een fanfare op te richten. In de tweede helft van 1880 werd besloten om een Mirliton (een rieten kinderfluitje) club op te richten, uiteraard onder leiding van Maquet.


Zekere kameraden werden belast met het maken van deze instrumenten op aanwijzing van Maquet. Terwijl men deze tuigen leerde bespelen, zou Maquet sommige mensen die al muziek kenden, onderrichten in notenleer. Ondertussen zou men naar mogelijkheden zoeken om aan koperen instrumenten te geraken, welke zeer duur waren.


De eerste liedjes werden eerst gespeeld door Maquet en de anderen moesten hem naspelen. Onnodig om te zeggen dat deze eerste liedjes La Marseillaise en het Canaille waren, welke allen al kenden en zo dus zeer snel gespeeld konden worden.


Al na enkele weken werd een eerste uitstap gedaan naar Merksem, naar de partijleden daar. Zo fier als een pauw stapten deze mannen door de straten onder goedkeurende toejuichingen van toegelopen nieuwsgierigen die werden gelokt door het zonderlinge klankvertoon.


Op het eerstvolgende feest van de “ Lasalle's Kring “ verleenden zij hun eerste medewerking en kregen grote bijval van de aanwezigen.


Ondanks de taalproblemen, Maquet was de Vlaamse taal niet machtig, maakten de gezellen grote vooruitgang. In het begin van 1881 was er dringend behoefte aan speeltuigen om de lessen voort te zetten en begon men te sparen om echte instrumenten te kopen. Maar het weinige dat ze konden bijeenbrengen, bleek onvoldoende te zijn om die droom te verwezenlijken. Toch moesten er koste wat kost instrumenten komen.


Op een bijzondere vergadering werd het voorstel geboren om te gaan onderhandelen met de Brusselse firma Mahillon. Deze onderhandelingen leidden tot het resultaat, welke werd aangenomen op de algemene vergadering, dat Mahillon 21 speeltuigen zou leveren aan de prijs van 2200 Bfr, een kapitaal in die tijd. Dit kon weliswaar in schijven betaald worden. Hierdoor was de maatschappij voorgoed gesticht, maar onder welke naam kon de fanfare haar revolutionaire taak volbrengen?


Voorstellen van namen zoals “ De revolutionairen “, “ De Kommunards “, “ De Rode Blazers “ en zo voort, passeerden de revue. Het voorstel van Maquet “ Cercle De La Paix “ of “ De Vredekring “ werd op schaterlachen onthaald. Hij verdedigde zijn voorstel vurig:


 Wij ijveren door het uitroeien van de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid, voor de vrede onder alle mensen. Daarom denk ik, dat deze naam de maatschappij het best zal kenmerken.


Het betoog van Maquet werd vertaald en met algemene stemmen goedgekeurd. De eerste socialistische fanfare was nu officieel geboren.


Alfons Engels, medestichter


Borgerhout 30 augustus 1858 / Antwerpen 7 maart 1933


 

Alfons was van 22 juli 1927 tot aan zijn dood socialistisch gemeenteraadslid van de stad Antwerpen. Hij was tussen 1921 en 1933 eveneens provincieraadslid. Tussen 1914 en 1931 was hij voorzitter van de fanfare “ De Vredekring “. Alfons Engels was één van de stichters van de Solidairen, een vrijdenkersbond.


Stichter Alfons Engels


Het grafmonument voor Alfons Engels bevindt zich op het eilandje AB. In 1982 werd de bronzen buste ontvreemd
Jammer genoeg hebben we voorlopig geen foto's van de eerste dirigent, Telesphore Maquet, we blijven echter zoeken


Een van de eerste dirigenten was echter Hastenteufels, waarvan we wel een foto in ons archief hebben!

#top
40 jaar is zo voorbij De 1ste 75 jaar Ontstaan Bedankt
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Home Twirling Harmonie Showkorps Activiteiten Info Contact Historiek Links Foto's